Rotunda sv. Jiří

Rotunda na koncem 19.století. Iustrace: Karel Liebscher (Čechy – Díl IV. Polabí, J. Otto, v Praze 1892)

Zvláště v parném létě člověk ocení chladivé kamenné zdi románské rotundy na vrcholku hory. První zmínka o této stavbě pochází z roku 1126 (mimochodem tedy rok po Kosmově smrti). Kníže Soběslav I. nedlouho předtím (18. února) vyhrál v bitvě u Chlumce, nedaleko Ústí nad Labem, kde porazil německého krále Lothara. Aby se na to hned tak nezapomnělo, nechal obnovit pobořený řipský kostelík a postavit západní kruhovou věž. Při této příležitosti přijel vážený pan olomoucký biskup Jindřich Zdík, aby kapli vysvětil. Původně byla ovšem zasvěcena svatému Vojtěchu a teprve později (první zmínka o tom pochází z počátku 16. století) bylo její svěcení změněno na svatého Jiří. Dnes se občas uvádí se jmény obou svatých – snad aby se světci nehádali.

Svého času rotunda sloužila jako farní kostel pro nedalekou obec Rovné a v 18. se kolem ní dokonce rozkládal hřbitov. Dnes se uvnitř nachází Památník českého státu, socha sv. Jiří s drakem od B. Seelinga z roku 1870, plastika zobrazující přeměnu kočovného slovanského lidu v usedlý a spořádaný lid zemědělský a další pamětihodnosti, o čemž se můžete přesvědčit od dubna do září v rámci turistické prohlídky – nebo také každou první neděli v měsíci, kdy se zde konají bohoslužby. Každoročně první neděli po svatém Jiří (24. dubna) ke kostelu míří tradiční církevní Svotojiřská pouť.

Otevírací doba:
duben so - ne, svátky 10-16
květen a září: út - ne 10-17
červen až srpen út - ne 10-18
říjen so - ne, svátky 10-16

Poslední prohlídka začíná 30 minut před koncem otevírací doby; každou 1. neděli v měsíci se od 15:00 koná mše a poslední prohlídka je tedy už 13:30. Délka prohlídky je zhruba půl hodiny.

Vstupné:
Základní vstupné: 40 Kč
Snížené (senioři a děti 6-15 let) 30 Kč
Děti 3-6 let ve skupině
10 Kč
Děti 3-6 let s rodiči
5 Kč
Rodinné (2 dospělí a až 3 děti)
100 Kč
Zdarma: zaměstnanci NPÚ, členové klubu čtyřlístek, držitelé karty ICOM, ICOMOS, držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií, průvodce ZTP/P, doprovod skupiny větší než 20 osob)
Tel:+724  663 757
E-mail:
rip@usti.npu.cz
Oficiální stránky:
http://www.hora-rip.eu/